Lichaam en geest zijn één

by

LICHAAM EN GEEST ZIJN ÉÉN

F. Annegarn   ( feb. 2016)


“De enige reden waarom er een scheiding is tussen geest en lichaam is omdat u gestopt bent met nadenken” …

decarte-mindful

“Ik denk dus ik ben” een conclusie van Descartes, een filosoof uit de 17e eeuw, is mede oorzaak van de intellectuele armoede van nu. Het verlangen naar spiritualiteit, zelfrealisatie en betekenisgeving in onze moderne wereld heeft een markt gecreëerd voor talloze concepten en ideeën die over ons uitgestort worden, om ons tot ontwikkeld, mindful en waardevol mens te maken. De vlucht uit betekenisloosheid vullen we allemaal in op onze eigen unieke wijze die uiteindelijk erg veel op elkaar blijkt te lijken. Alle goed bedoelde adviezen en quotes van de boeddha’s, de taoïsten, zenmeesters, of zichzelf benoemde goeroes, raken een snaar. Maar leidt dit ook tot de zó begeerde harmonie?

Trainingen en workshops voor een beter leven komen en gaan, gegoten in steeds weer een nieuw marketing concept om ons springerige brein te prikkelen om deel te nemen. Het overgrote deel van de technieken en wijsheden die overgenomen zijn door de NLP, Mindfulness, meditatie, yoga, Taichi en gevechtskunst beoefenaars, zijn ontwikkeld in oude culturen en samenlevingen waar geheimhouding een regel was. Deels natuurlijk uit praktische zelfbescherming, maar misschien heeft de terughoudendheid om kennis en vaardigheden binnen de eigen groep te houden ook nog ander redenen. Veel van wat werd overgedragen van generatie op generatie gebeurde mondeling, of zoals wel beweert wordt, ‘van geest tot geest’. Het geheimhouden was nodig om de overdracht zo zuiver mogelijk te houden en om de principes waarop de leer gebouwd is te beschermen tegen verval. Maar ook vanuit de overtuiging dat cultivatie niet kan plaatsvinden in de massa en onvolledig onderricht zou leiden tot zelfverheerlijking. Waar we het religieuze pad verlaten hebben en de dogma’s van vorige generaties hebben afgeworpen, zijn wij op zoek gegaan naar eigen spirituele invulling en blijken nieuwe dogma’s hun weg gevonden te hebben in de vorm van ‘zelfontplooiing’.
Nieuwe disciplines als ‘mindfulness’ en ‘meditatie’ hebben het bidden en kerkgang vervangen.
Echter, de nieuwe weg heeft oude trekjes. Wanneer zaken als mindfulness en meditatie de nieuwe religie is, zijn er wel erg veel ‘Farizeeërs’ op de hoek van de straat aan het bidden…
Ook ik zeg: “lichaam en geest zijn één”. Hoe kan het dan dat wij weer terug moeten naar onszelf?
In alle disciplines die rond gaan en u vertellen dat lichaam en geest weer moeten worden samen gebracht, moet u maar bedenken dat lichaam en geest nooit gescheiden geweest zijn, omdat dat gewoon niet kan.
De enige reden waarom er een scheiding is tussen geest en lichaam is omdat u gestopt bent met nadenken en bent blijven hangen in het idee van Descartes.

 Visueel ontwerp: Ilse van Schalkwijk
Webontwerp: beeldpunt